Desktop ve mobile postitial nasıl çalışır?

Updated 3 years ago by TARIK KARA

Siteye gelen kullanıcılar bir alt sayfaya geçiş yaparken reklam görüntülenmektedir. Sayfa yüklendikten sonra, sayfa arası geçiş yaparken reklam gösterilmektedir.

Mobile Postitial Demo:How did we do?