Terimler

Updated by TARIK KARA

Ad Network

Reklam ağı

Affiliate marketing

Pazarlama/satış ortaklığı

Bounce rate

Siteden hemen çıkma oranı

Click/clickthrough rate (CTR)

Tıklama oranı

Conversion rate

Dönüşüm oranı

Cost per action (CPA)

Eylem başı maliyet

Cost per click (CPC)

Tıklama başı maliyet

Cost per mille (CPM)

Bin gösterim başına maliyet

Display advertising

Görüntüleme esasına dayalı reklamcılık

Demand Side Platform (DSP)

Talep yönlü platform

Earnings per click (EPC)

Tıklama başına gelir

Earnings per visitor (EPV)

Ziyaretçi başına gelir

Fraud Click

Sahte Klik

Frequency cap

Reklam gösterim sıklığı

Header Bidding

Üst başlık teklifi

Impression

Gösterim

Interactive advertising

İnteraktif/Etkileşime açık reklamcılık

Landing page

Hedef sayfa

Native Advertising

Doğal reklamlar

Premium content

Özel içerik

Real time bidding (RTB)

Gerçek zamanlı artırma

Re marketing

Yeniden pazarlama

Search engine marketing (SEM)

Arama motoru pazarlaması

Search engine optimization (SEO)

Arama motoru optimizasyonu

Supply Side Platform (SSP)

Arz yönlü platform

Unique user

Tekil kullanıcı

Visit duration

Ziyaret süresi


How did we do?