Ödeme yöntemleriniz nelerdir?

Updated 3 years ago by TARIK KARA

Yurt içi ödemeler sadece banka hesabına yapılmaktadır. Yurt dışına yapılacak ödemelerde ise banka hesabı ve PayPal kullanılmaktadır.


How did we do?